Eksportportalen informerer om ændring i forbindelse med indsendelse af fuldmagter til EKC

30-05-2023

Fra den 1. juni 2023 fastsættes sagsbehandlingsfristen for indsendte fuldmagter til EKC, til to arbejdsdage. Indsendelsen af fuldmagten skal fremover ske senest til kl. 9.00 to arbejdsdage før den kan benyttes i Eksportportalen.

Der indføres et nyt servicemål omkring oprettelser af fuldmagter i Eksportportalen. Ændringen sker for at ensarte sagsbehandlingstiden i EKC, som tidligere har fremstået svingende afhængig af graden af travlhed i EKC. Dette ændrer ikke på formkravene til en fuldmagt.

Ved fremsendelse af en fuldmagt til EKC, skal du derfor huske følgende:


• At den skal være EKC i hænde minimum to arbejdsdage, inden kl. 9.00, før du skal benytte den i Eksportportalen
• Fuldmagten med de relevante oplysninger, skal indsendes pr. mail til logbog@fvst.dk, som PDF-fil
• En fuldmagt skal som minimum indeholde:

  • Navn på virksomheden der tildeler fuldmagten
  • Navn på dem der får tildel fuldmagten
  • Virksomhedsadresse (på virksomheden der tildeler fuldmagten)
  • Gyldig underskrift (og evt. virksomhedsstempel fra virksomheden der tildeler fuldmagten)

• Oplyse mailadressen på virksomheden der giver fuldmagten (evt. i mailen der fremsendes til EKC).

 

Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev er du velkommen til at sende en mail til logbog@fvst.dk

Senest opdateret 27-06-2023