Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 10. marts 2023

08-03-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Påmindelse om frist for færdiggørelse af registreringsoplysninger i CIFER

Danske og grønlandske fødevarevirksomheder med eksport til Kina skal have færdiggjort deres registreringsoplysninger i CIFER senest den 1. april 2023. Det betyder, at virksomhederne senest den 1. april 2023 skal have:

færdiggjort virksomhedens registreringsoplysninger i CIFER via en ansøgning om ændring.
indsendt relevante ansøgningsdokumenter (tjekliste og ansøgningsformular) til Fødevarestyrelsen.
De kinesiske myndigheder forlanger, at alle danske og grønlandske fødevarevirksomheder, som er registreret i CIFER, skal have færdiggjort deres registreringsoplysninger i CIFER senest den 30. juni 2023. Kravet om færdiggørelse af registreringsoplysninger i CIFER gælder uafhængigt af, hvornår virksomhedens godkendelse til at eksportere til Kina udløber. Fristen den 1. april er sat af Fødevarestyrelsen for at sikre tilstrækkelig tid til sagsbehandling af ansøgningerne.

Proceduren er nærmere beskrevet i guiden "Oprettelse af konto og ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse til eksport af fødevarer til Kina i CIFER" på Fødevarestyrelsens hjemmeside – se afsnittene "Færdiggørelse af registreringsoplysninger og tidsfrister" samt "Ansøgning om ændring via Fødevarestyrelsen".

Virksomheder, der allerede har færdiggjort deres registreringsoplysninger i CIFER via en ansøgning om ændring, eller som først har ansøgt om registrering i CIFER efter den 1. januar 2022, kan se bort fra ovenstående.

 

Eksport af kat til Australien

3. marts 2023: International Handel er gjort opmærksom på at Australien har ændret deres importkrav for hund og kat pr. 01.03.2023. Importtilladelser udstedt inden denne dato, skal udføres på papirer på denne side. International Handel er i gang med at forhandle nye certifikater, indtil disse er på plads, bedes man kontakte sin lokale veterinærafdeling for yderligere informationer.

 

​​Gå til certifikatsiden for eksport af kat til Australien


Eksport af hund til Australien

3. marts 2023: International Handel er gjort opmærksom på at Australien har ændret deres importkrav for hund og kat pr. 01.03.2023. Importtilladelser udstedt inden denne dato, skal udføres på papirer på denne side. International Handel er i gang med at forhandle nye certifikater, indtil disse er på plads, bedes man kontakte sin lokale veterinærafdeling for yderligere informationer.

 

Gå til certifikatsiden for eksport af hund til Australien​

Eksport af fersk svinekød og svinekødprodukter til Korea

6. marts 2023: Vejledning til La 23,0-7089, svinekød til Sydkorea, er blevet opdateret

 

Gå til certifikatsiden for eksport af fersk svinekød og svinekødsprodukter til Korea​

Eksport af avlskvæg til Algeriet

10.03.2023: Fødevarestyrelsen har genforhandlet certifikatet for avlskvæg til Algeriet, og certifikatet er godkendt af myndighederne i Algeriet.

Gå til siden for eksport af avlskvæg til Algeriet​