Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 23. marts 2023

22-03-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Udskydelse af ibrugtagningen af DIX

Det er besluttet, at ibrugtagning af DIX og dermed opstart af udrulningen af certifikaterne udskydes til januar 2024. Baggrunden for beslutningen er drøftelser med flere interessenter om behov for mere tid til implementering samt hensynet til øvrige afklaringer.
Det er ligeledes besluttet, at udrulningsplanen ikke ændres, hvilket vil sige, at det stadig er planen at udrulle i bølger og til de lande, som har været i høring fra december. Inden opstart af udrulningen af certifikaterne i januar 2024 vil udrulningsplanen blive opdateret med de eventuelle nye certifikater, der forhandles mellem Danmark og de pågældende lande i den mellemliggende periode.

DIX har sin egen emneside, hvor man løbende kan blive opdateret om f.eks. tidsplan, udrulning af certifikater samt de hyppigst stillede spørgsmål.

Gå til DIX emn​​eside​

Med venlig hilsen
DIX1.2-projektgruppen

Senest opdateret 24-03-2023