Nye regler om mærkning af vin med ingrediensliste og næringsdeklaration anvendes på vin produceret efter 8. december 2023.

29-11-2023

Vin, der er produceret efter den 8. december 2023 skal mærkes med ingrediensliste og næringsdeklaration.

Der gælder for de fleste færdigpakkede fødevarer krav om mærkning med ingrediensliste og næringsdeklaration. Alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på mere end 1,2% er undtaget fra dette krav.

Undtagelsen for alkoholholdige drikkevarer er imidlertid et emne, som indgår i EU's kræfthandlingsplan. Emnet er beskrevet nærmere på Kommissionens hjemmeside om Alcohol labelling.

I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 2021 blev det besluttet efter ønske fra især de vinproducerende lande og Europa-Parlamentet at indføre krav om obligatorisk angivelse af ingrediensliste og næringsdeklaration på vin, herunder aromatiserede vinprodukter. Se forordning (EU) 2021/2117 af 2. december 2021. Kravene gælder ikke for andre kategorier af alkoholholdige drikkevarer, således heller ikke for frugtvin (der er produceret af andre frugter end druer).

Reglerne for vin adskiller sig imidlertid fra kravet for de øvrige fødevarer, idet det for vin er muligt at angive oplysningerne i elektronisk form, f.eks. ved anvendelse af en QR-kode, i stedet for at angive oplysningerne på etiketten eller emballagen.

Kommissionen har den 24. november 2023 offentliggjort et Q&A-dokument om de nye mærkningsregler.

Læs Q&A-dokumentet her.  

Følgene punkter er navnlig værd at bemærke:

  • Produceret efter den 8. december 2023: Det fremgår af pkt. 4 i dokumentet, at ”I denne sammenhæng anses et vinprodukt for at være "produceret", når det opfylder de egenskaber og krav, der er fastsat i del II i bilag VII til forordningen om den fælles markedsordning (forordning 1308/2013) for den pågældende vinkategori.
  • Elektronisk præsentation af næringsdeklaration og ingredienslisten: Under pkt. 30 i dokumentet er det angivet, at ”i henhold til artikel 119, stk. 5, i den ændrede forordning om den fælles markedsordning må oplysningerne om den fuldstændige næringsdeklaration og ingredienslisten ikke vises sammen med andre oplysninger bestemt til salgs eller markedsføringsformål, og der må ikke indsamles eller spores brugerdata.” Det er ikke Kommissionens vurdering, at de obligatoriske oplysninger kan præsenteres som en del af producentens websted, da en vinproducents websted typisk forventes at indeholde kommercielle oplysninger, der er relevante for markedsføring og/eller salg.
  • Sprogregimet: Det er sprogregimet i vinreglerne (artikel 121 i forordning 1308/2013) der finder anvendelse, dog ikke for allergene ingredienser, hvor sprogregimet er, som fastsat i § 3 mærkningsbekendtgørelsen (dansk eller på andre sprog, der i det konkrete tilfælde kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk).