Eksportportalen informerer om opdatering i aften tirsdag den 3. oktober 2023 i tidsrummet kl. 20-24

03-10-2023

Eksportportalen opdateres i aften tirsdag den 3. oktober 2023 i tidsrummet mellem klokken 20 og klokken 24.

Opdateringen indeholder en opfølgning på integrationen mellem Eksportportalen og AJL (Animal Journey Log fra TRACES NT).

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i tidsrummet for opdateringen, og Fødevarestyrelsen anbefaler, at Eksportportalen ikke benyttes i tidsrummet for opdateringen.

Se nyhedsbrev af 24. august for uddybende information om første version af integrationen.

Opdateringen 3. oktober 2023 er anden version af integrationen, og indeholder forbedringer i forhold til første version. Følgende forbedringer vil efter opdateringen opleves:

  • Den automatiske logbogskladde oprettes nu også, når der i punkt I.5.1 ”species” i AJL fremgår flere species og dermed flere linjer.
  • Generelle forbedringer i forhold til, at nogle punkter på ruten blev vist dobbelt i den automatisk oprettede logbogskladde.
  • Er der til en samlestedseksport tilknyttet flere indtransporter, og har logbøgerne henholdsvis både afgangssted i afgangsbesætningen og afgangssted på samlestedet, oprettes de automatisk oprettede logbogskladder nu med afgangssted i afgangsbesætningen for dem, hvor ruten starter der, og med afgangssted på samlestedet for dem, hvor ruten starter der.
  • ”Kopier/importer redigerede data fra TRACES, eksport og forsendelse”-knappen, som findes i toppen af logbogskladden, er forbedret.
    • Tip – Er der tilknyttet flere forsendelser med logbøger på samme køretøj ud af Danmark eller en forsendelse uden logbog, som skal fremgå som punkt på ruten på en given logbog, benyttes knappen ”Kopier/importer redigerede data fra TRACES, eksport og forsendelse” forud for yderligere udfyldelse af logbogskladden end det automatisk genererede data. Ved at benytte denne funktion tilføjes ”punkter på ruten” fra foregående logbøger og/eller aflæsning uden logbog til den igangværende, og skal ikke efterfølgende tastes på den igangværende logbog.
  • Masseindsendelse af logbøger er igen muligt.

 

Husk desuden, at den automatisk oprettede logbogskladde oprettes på baggrund af data fra AJL og INTRA-certifikatet. Jo flere data, der fremgår af AJL og INTRA-certifikatet, og jo bedre kvalitet, den data har, jo færre data skal efterfølgende registreres og/eller korrigeres i logbogen i Eksportportalen.

 

Der opleves pt. periodevise udfordringer med kaldet til TRACES NT

Fødevarestyrelsen oplever pt., at TRACES NT systemet ikke altid svarer tilbage.

I Eksportportalen vil det opleves som en fejl, der hindrer brugeren i at komme videre. Der vil i disse tilfælde fremkomme en beskrivende fejlbesked.   

TRACES NT-kaldet henter, med AJL, desuden mere data og systemet kan af den grund opleves at arbejde langsommere end tidligere.

TRACES arbejder på en løsning, og Fødevarestyrelsen er i løbende kontakt med TRACES omkring udfordringen.

 

Hjælp at hente i PIXI

Der kan fortsat hentes hjælp til oprettelse og redigering af en logbog via AJL i denne PIXI

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i tidsrummet for opdateringen, og Fødevarestyrelsen anbefaler, at Eksportportalen ikke benyttes i tidsrummet for opdateringen.