Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 28. september 2023

28-09-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af oksekød til Korea

27. september 2023: Kravet til eksportører om fremlæggelse af fuld baggrundsdokumentation for forsendelser af oksekød og til certifikatudstedere om at kontrollere overensstemmelse mellem den fremlagte baggrundsdokumentation og oplysningerne i certifikatet, som blev indført den 18-06-2020, ophæves per d.d.

Gå til certifikatsiden for eksport af oksekød til Korea

 
MVH fødevarestyrelsen