Faglig nyhed til dyrlæger om behandling af nytårsangst hos hunde og katte

25-09-2023

I de tilfælde, hvor behandling af nytårsangst med lægemidler er nødvendigt, skal anvendelse, ordinering og udlevering af lægemidler ske i overensstemmelse med veterinærlægemiddelforordningen og dyrlægebekendtgørelsen.

Behandling af ​​​​​​​​​​​​hunde med nytårsangst

Der findes flere markedsførte veterinære lægemidler i Danmark til hund med indikationen angst fremkaldt af lyde.

Det er kun tilladt at ordinere efter kaskadereglen, hvis anvendelsen af de i Danmark markedsførte lægemidler til angst eller frygt er kontraindiceret i henhold til SPC, eller der ikke kan opnås effekt.

Kaskadereglen fremgår af veterinærlægemiddelforordningens artikel 112, som består af tre trin, som skal følges i den angivne rækkefølge:

a)       et veterinærlægemiddel, der er godkendt i Danmark eller i et andet EU-land (forudsætter udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen) til anvendelse til den samme dyreart eller til en anden dyreart til den samme eller en anden indikation

b)       et lægemiddel godkendt til mennesker

c)        et magistrelt fremstillet lægemiddel.

På den baggrund er det Fødevarestyrelsens vurdering, at der som udgangspunkt ikke er behov for magistrelt fremstillede lægemidler til behandling af nytårsangst hos hunde.

Det er derfor kun relevant at ansøge om dispensation til magistrelt fremstillet lægemiddel mod nytårsangst, hvis

  • anvendelsen af de i Danmark markedsførte lægemidler er kontraindiceret, jf. SPC, eller der ikke kan opnås effekt, og
  • muligheden for at anvende et lægemiddel, jf. ovenstående punkter a) og b), er udelukket.

En eventuel ansøgning om dispensation skal indeholde fyldestgørende dokumentation for, at ovenstående punkter er opfyldt. Ved fyldestgørende dokumentation forstås

  • kopi af journaloptegnelser, hvoraf det fremgår, at de markedsførte lægemidler er kontraindicerede, eller
  • alle de markedsførte veterinære og humane lægemidler er afprøvet uden effekt og 
  • dokumentation for afslag på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 Der kan kun ansøges om dispensation til enkeltdyr. Eventuelle ansøgninger skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest d. 1. november 2023.

Link til ansøgningsskema findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside om magistrelle lægemidler.

 

Behandling af katte med nytårsangst

Der er markedsført et lægemiddel i Danmark til behandling af angst og frygt hos kat i forbindelse med transport og dyrlægebesøg. Dette lægemiddel må anvendes i henhold til kaskadereglen til behandling af nytårsangst hos katte.