Fastsættelse af nye slutpunkter for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

11-09-2023

Den 28. august 2023 trådte den delegerede forordning (EU) 2023/1605 i kraft. Forordningen fastsætter slutpunkter for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (OGJ).

Når et OGJ har opnået et slutpunkt, er det ikke længere er omfattet af kravene i reglerne for animalske biprodukter. Det er dog en forudsætning, at det skal anvendes som materiale i EU-gødningsprodukter i overensstemmelse med gødningsforordningen (Forordning 2019/1009).

Læs mere om de nye OGJ-slutpunkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside.