Eksportportalen informerer om to-dages-fristen i forbindelse med oprettelse af nye udenlandske operatører i TRACES

19-09-2023

Søndag den 1. oktober 2023 ophører overgangsfasen i forbindelse med oprettelse af nye udenlandske operatører. Fødevarestyrelsen henviser til TRACES-nyhedsbrevet af 1. juni 2023: Nyhedsbrev TRACES - Vedr. eksport af levende dyr - I.12 bestemmelsessted.

 

Herefter skal logbøger være Fødevarestyrelsen i hænde senest kl. 9.00 to hverdage før afsendelse med korrekte operatører, herunder bestemmelsessted.

 

Dette betyder, at logbøger vil få status ”Logbog for sent indsendt – ikke forhåndsvalideret”, hvis de ikke indsendes rettidigt grundet manglende oprettelse af bestemmelsessted i TRACES.