Faglige nyheder om DIX den 17. april 2024

17-04-2024

Læs de seneste nyheder om DIX her.

Certifikater til Singapore og nogle certifikater til Sydkorea skal nu udstedes i DIX

I dag d. 17. april 2024 er nye certifikater overgået til udstedelse i DIX. Det drejer sig om certifikater til Singapore og nogle certifikater til Sydkorea. Teksten på relevante certifikatsider er opdateret, og skrivbare PDF'er er slettet, da certifikaterne fra i dag udelukkende kan udstedes i DIX. 

Da enkelte certifikater til Sydkorea endnu ikke er godkendt af myndighederne, udskydes overgangen til DIX for disse indtil en endelig godkendelse foreligger. Det drejer sig om certifikaterne:

La 23,0-6105 Forarbejdet foder til selskabsdyr (undtagen dåsefoder) fra  Danmark til Sydkorea
La 23,0-6104 Pet food på dåse fra Danmark til Sydkorea
La 23,0-6580 Foderblandinger med fiskemel til akvakultur fra Danmark til Korea
La 23,0-6014 Vegetabilsk foder fra Danmark til Sydkorea
La 23,0-5877 Levende akvatiske dyr, samt produkter heraf fra Danmark til Sydkorea

Der vil blive informeret via nyhedsbrev og på de enkelte certifikatsider, når den nye overgangsdato er fastlagt. 

 

Se hele DIX udrulningsplanen her