Nye regler for slagtning på bedriften

08-05-2024

Den 9. maj 2024 træder der nye regler i kraft for slagtning på bedriften. Det sker, fordi der er kommet ny EU-lovgivning på området.

Slagtning på bedriften af alle dyr (bortset fra opdrættet vildt, bison og nødslagtninger) skal fremover foregå efter de allerede eksisterende regler for slagtning af uhåndterbare dyr. Det vil blandt andet sige, at embedsdyrlægen skal foretage inspektion før slagtning og overvåge slagtning og afblødning. Desuden skal det transportmiddel, der transporterer dyrene til slagteriet være under slagteriets autorisation. Da området på grund af de nye regler fremover reguleres af EU-lovgivning, bortfalder den danske gårdslagtningsmodel.

De nye regler om slagtning på bedriften kan ses på Fødevarestyrelsens side med information om slagtning på bedriften fra 9. maj kl. 8.

Læs mere om slagtning på bedriften