17. december 2021. Udmelding 50/01 - fiskeri

17-12-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 17. december 2021

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 17. december 2021 kl. 16​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 50/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 19. december 2021 til og med lørdag den 25. december 2021.

Undersøgelse for algegifte.

I perioden fra og med d. 1. oktober 2021 og frem til og med d. 31. marts 2022 skal der i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP). I vedligeholdelsesprøverne skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP), dog for PSP, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af produktionsområder kan opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår, jf. muslingebekendtgørelsens § 5, stk. 3. Derfor vil prøver udtaget i uge 51, skulle være klar til udmelding torsdag d. 23. december, åbne for ugerne 52 (2021) og 1 (2022). Der skal igen udtager nye prøver under normale vilkår i uge 1 til åbning i uge 2.

Områderne 70 og 113 kan ikke åbne for gruppen af fiskere under \"Muslingefiskeri Østkysten\" (MØ), da der ikke er udtaget og analysere E. coli prøver t​il at genklassificere områderne.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde: A21 (dækker produktionsområderne: 111, 112, 113, 114 og 115), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområdet.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen


Hoved​o​​mråde

Åbne​​
produktions​o​mrå​der
Art Aktuel klassificering
(gældende til og med)
Midlertidig klassificerede zone Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)
Limfjorden Vest​​​ 8 Blåmusling A
(25.12.21)​
56°30,417N/
08°39,673E
​Foreningen Muslingerhvervet


8 Blåmusling B
(19.03.22)​
​- Foreningen Muslingerhvervet

9​
​Blåmusling
A
(25.12.21)​
56°38,502N/
08°39,472E
​Foreningen Muslingerhvervet

​9
​Blåmusling​
B
(19.03.22)​
​-
​Foreningen Muslingerhvervet


9​ Hjertemusling
A
(25.12.21)​
56°40,021N/
08°40,906E
​​​Foreningen Muslingerhvervet


​9
Hjertemusling
B
(19.03.22)​
​-
​​​Foreningen Muslingerhvervet
​13 Blåmusling​ A
(25.12.21)​
​56°46,729N/
08°52,875E
​Foreningen Muslingerhvervet


​13
Blåmusling​ B
(25.12.21)​
​-
​Foreningen Muslingerhvervet


​13
Hjertemusling​ ​A
(25.12.21)
​56°45,919N/
08°51,145E
​Foreningen Muslingerhvervet

13​ ​Hjertemusling
​B
(25.12.21)
​-
​Foreningen Muslingerhvervet


15​ ​Blåmusling
​A
(15.01.22)
​-
​​Foreningen Muslingerhvervet


​15
Hjertemusling
A
(15.01.22)​
​-
​​​Foreningen Muslingerhvervet

25​ ​Blåmusling
​A
(15.01.22)
​-
​Foreningen 
Muslingeerhvervet
​30 Blåmusling ​A
(25.12.21)
​56°55,608N/
08°47,467E
​​​​Foreningen 
Muslingeerhvervet


​​​30 Blåmusling ​​B
(25.12.21)
-​ ​​​​Foreningen 
Muslingeerhvervet


​​​​​33 Blåmusling ​​​​A
(15.01.22)
​- ​​​​​Foreningen 
Muslingeerhvervet


​35
Blåmusling​ ​A
(15.01.22)
-
​Foreningen 
Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder
     ​  
Kattegat Nord Ingen åbne områder    
 
 
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn ​​80 Blåmusling A
(01.01.22)
-​ Muslingefiskeri Østkysten
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
Nord- og Vestsjælland
​112
​Blåmusling
A
(25.12.21)​
55°51,598N/
11°46,744E
Muslingefiskeri Østkysten​

112 ​Blåmusling B
(25.12.21)​
- Muslingefiskeri Østkysten


​113
Blåmusling​ ​A
(15.01.22)
-​ ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​​
​​Vadehavet, Nordsøen ​og Jyllands vestkyst​
135
C. gigas
A
(15.01.22)
- ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​
Vestelige Østers Ingen åbne områder​

​Sydsjælland Ingen åbne områder​
​Øresund Ingen åbne områder​
​​​Kattegat syd

Ingen åbne områder
Senest opdateret 28-03-2022