23. december 2021. Udmelding 51/01 - vandindtag

23-12-2021

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding Muslingeovervågning, Publiceret: 23. december 2021

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens udmelding af torsdag den 23. december 2021 kl. 12:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 51/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 26. december 2021 til og med lørdag den 8. januar 2022.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af vandindtag til rensning eller konditionering kan opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår, jf. muslingebekendtgørelsens § 36, stk. 4. Derfor vil prøver udtaget i uge 51, skulle være klar til udmelding torsdag d. 23. december, åbne for ugerne 52 (2021) og 1 (2022). Der skal igen udtager nye prøver under normale vilkår i uge 1 til åbning i uge 2

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen.

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen.

Autorisationsnumre Produktionsområde Status
Limfjorden Vest    
5399 5  
1425 9 Åbent
4785 13 Åbent*
2033 15

Åbent

4568 15 Åbent
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen anlæg  
Kattegat Nord Ingen anlæg  
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn    
1431 68 Åbent
Kattegat syd - Samsø bælt ​Ingen anlæg  
Nord- og Vestsjælland Ingen anlæg  
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen anlæg  
​6471 135​ -
Vestelige Østersø Ingen anlæg
Sydsjælland ​Ingen anlæg  
Øresund​ ​Ingen anlæg  
Kattegat syd Ingen anlæg  

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 1793 af 2. december 2020.

*Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3.

Senest opdateret 28-03-2022