22. oktober 2021. Udmelding 42/01 - fiskeri

22-10-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 22. oktober 2021

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 22. oktober 2021 kl. 15​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 42/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 24. oktober 2021 til og med lørdag den 30. oktober 2021.

Undersøgelse for algegifte.

I perioden fra og med d. 1. oktober 2021 og frem til og med d. 31. marts 2022 skal der i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP). I vedligeholdelsesprøverne skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP), dog for PSP, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A15 (dækker produktionsområderne; 81, 82, 83, A25,1 (dækker produktionsområderne: 129, 131-143), og A25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af af lave koncentrationer af algegiften lipofile toksiner (DSP) i områderne 83, 143 og 147

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen


Hovedområde

Åbne produktionsområder

Art

Aktuel klassificering
(gældende til og med)

Midlertidig klassificerede zone

Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)

​​Limfjorden Vest​​​

6​

Blåmusling​​

​A
(30.10.21)

56°35,019N/

08°33,964E

​Foreningen Muslingeerhvervet​6

Blåmusling​ ​B
(30.10.21)
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet
8​ ​Blåmusling ​A
(30.10.21)

56°30,014N/

08°39,698E

​Foreningen Muslingeerhvervet


​8 Blåmusling ​B
(22.01.22)
-​ ​Foreningen Muslingeerhvervet
9​ Blåmusling A
(30.10.21)​

56°38,502N/

08°39,472E

​Foreningen Muslingeerhvervet
​9 Blåmusling​ B
(30.10.21)​
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet


9​ C. edule A
(30.10.21)​
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet
​9 C. edule B
(22.01.22)​
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet12​ ​C. gigas
​B
(22.01.22)
-​ ​Foreningen Muslingeerhvervet
(Venø Fish farm)


​13 Blåmusling B
(30.10.21)​
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet


15​ Blåmusling ​A
(20.11.21)
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet


​15 C. edule A
(20.11.21)​
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet


​16 Blåmusling A
(20.11.21)​
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet

 

25

Blåmusling

A
(20.11.21​)

-

Foreningen 
Muslingeerhvervet​35
Blåmusling​ ​A
(20.11.21)

-

​Foreningen 
Muslingeerhvervet

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne områder

 

 

 ​

 

Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn 70​ Blåmusling​ A
(20.11.21)​
​-
Muslingefiskeri Østkysten


​83
​Blåmusling
​A
(20.11.21)
-​ ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland ​112
​Blåmusling
A
(30.10.21)​

55°51,598N/

11°46,744E

Muslingefiskeri Østkysten​

112 ​Blåmusling B
(30.10.21)​
- Muslingefiskeri Østkysten


​113
Blåmusling​ ​A
(06.11.21)
-​ ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​​


113​ ​Blåmusling
A
(20.11.21)​
-​ ​Muslingefiskeri Østkysten


​115
Blåmusling​ A
(30.10.21)​

55°52,367N/

11°48,760E

​Muslingefiskeri Østkysten

​115
​Blåmusling
​B
(30.10.21)
-​ Muslingefiskeri Østkysten


​115 Blåmusling A
(30.10.21)​

55°52,279N/

11°48,814E

​Foreningen Muslingeerhvervet
​115 Blåmusling ​B
(30.10.21)
​- ​Foreningen Muslingeerhvervet

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

143 Trugmusling
A
(30.10.21)

55°32,515N/

07°41,951E

​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​


​143
​Trugmusling
​B
(30.10.21)
-​ ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​


​147
Trugmusling​ ​A
(30.10.21)
​55°37,029N/

07°26,039E

​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​

​147
Trugmusling​ ​B
(30.10.21)
​- ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​

Vestelige Østers

Ingen åbne områder​

​Sydsjælland

Ingen åbne områder​

​Øresund

Ingen åbne områder​

Kattegat syd ​Ingen åbne områder