29. oktober 2021. Udmelding 43/01 - fiskeri

29-10-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 29. oktober 2021

​​​​​​​​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 29. oktober 2021 kl. 17​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 43/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 31. oktober 2021 til og med lørdag den 6. november 2021.

Undersøgelse for algegifte.

I perioden fra og med d. 1. oktober 2021 og frem til og med d. 31. marts 2022 skal der i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP). I vedligeholdelsesprøverne skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP), dog for PSP, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen


\n

\n \n Hoved​o​​mråde

\n \n Åbne​​
produktions​o​mrå​der
\n \n Art \n \n Aktuel klassificering
(gældende til og med)
\n \n Midlertidig klassificerede zone \n \n Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)
\n ​​Limfjorden Vest​​​
\n 6​  Blåmusling​​
\n ​A
(06.11.21)
\n 56°35,019N/
08°33,964E
\n ​​Foreningen Muslingeerhvervet
   ​6
 Blåmusling​​ \n ​B
(06.11.21)
\n ​-
\n ​Foreningen Muslingeerhvervet​

8​  ​Blåmusling
\n ​A
(06.11.21)
\n 56°30,014N/
08°39,698E
\n ​​Foreningen Muslingeerhvervet​


 ​​8
​Blåmusling
\n ​​B
(29.01.22)
\n -​ \n ​​Foreningen Muslingeerhvervet​
   9​
Blåmusling
\n A
(06.11.21)​
\n 56°38,502N/
08°39,472E
\n ​Foreningen Muslingeerhvervet​
   ​9
 ​Blåmusling​
\n B
(29.01.22)​
\n ​-
\n ​Foreningen Muslingeerhvervet​


 9​  Hjertemusling
\n A
(06.11.21)​
\n 56°40,021N/
08°40,906E
\n ​​​Foreningen Muslingeerhvervet


 ​9
Hjertemusling
\n B
(29.01.22)​
\n ​-
\n ​​​Foreningen Muslingeerhvervet


​13
 Blåmusling​ \n B
(06.11.21)​
\n ​-
\n ​Foreningen Muslingeerhvervet
  ​13
 Hjertemusling​ \n ​A
(06.11.21)
\n ​56°45,919N/ \n 08°51,145E
\n ​Foreningen Muslingeerhvervet

 13​  ​Hjertemusling
\n ​B
(06.11.21)
\n ​-
\n ​Foreningen Muslingeerhvervet
   15​  ​Blåmusling
\n ​A
(20.11.21)
\n ​-
\n ​​Foreningen Muslingeerhvervet​


​15
Hjertemusling
\n A
(20.11.21)​
\n ​-
\n ​​​Foreningen Muslingeerhvervet
  ​16
 ​Blåmusling
\n A
(20.11.21)​
\n ​-
\n ​​​Foreningen Muslingeerhvervet

25​ ​Blåmusling
\n ​A
(20.11.21)
\n ​-
\n ​Foreningen 
Muslingeerhvervet
   ​33
 ​O. edulis
\n ​A
(27.11.21)
\n ​-
\n ​​Foreningen 
Muslingeerhvervet

​33
 ​C. gigas
\n ​A
(27.11.21)
\n ​-
\n ​​Foreningen 
Muslingeerhvervet


 ​35
 Blåmusling​ \n ​A
(20.11.21)
\n -
\n ​Foreningen 
Muslingeerhvervet
 Limfjorden Øst og Mariager Fjord  Ingen åbne områder
  \n \n
 ​ \n \n
 Kattegat Nord  Ingen åbne områder   \n  
\n  
 
 Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn
70​ Blåmusling​ \n A
(20.11.21)​
\n ​-
\n Muslingefiskeri Østkysten​
 Kattegat syd, Samsø bælt  Ingen åbne områder   \n \n
\n \n
\n \n
 Nord- og Vestsjælland
112
​Blåmusling
\n A
(06.11.21)​
\n 55°51,598N/
11°46,744E
\n Muslingefiskeri Østkysten​

112  ​Blåmusling \n B
(06.11.21)​
  \n Muslingefiskeri Østkysten


113
 Blåmusling​ \n ​A
(06.11.21)
  \n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​​


113​  ​Blåmusling
\n A
(20.11.21)​
  \n ​Muslingefiskeri Østkysten


115
 Blåmusling​ \n A
(06.11.21)​
\n 55°52,367N/
11°48,760E
\n ​Muslingefiskeri Østkysten

115
 ​Blåmusling
\n ​B
(06.11.21)
  \n ​Muslingefiskeri Østkysten


\115
 Blåmusling​ \n A
(06.11.21)​
\n 55°52,279N/
11°48,814E
\n ​​Foreningen Muslingeerhvervet​

​115
 ​Blåmusling
\n ​B
(06.11.21)
  \n ​​Foreningen Muslingeerhvervet​
\n ​​Vadehavet, Nordsøen ​og Jyllands vestkyst​
​135
​C. gigas
\n ​A
(27.11.21)
  \n ​​​Foreningen Muslingeerhvervet​
  143
 Trugmusling
\n A
(06.11.21)
\n 55°32,515N/
07°41,951E
\n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​


​143
Trugmusling
\n ​B
(06.11.21)
  \n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​
  147
 Trugmusling​ \n ​A
(06.11.21)
\n ​55°37,029N/ \n 07°26,039E
\n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​

147
Trugmusling​ \n ​B
(06.11.21)
  \n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​
Vestelige Østers Ingen åbne områder​

​Sydsjælland  Ingen åbne områder​
​Øresund  Ingen åbne områder​
​Kattegat syd  ​Ingen åbne områderSenest opdateret 28-03-2022