13. september 2021. Udmelding 36/02 - fiskeri

13-09-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 13. september 2021

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af mandag den 13. september 2021 kl. 08:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 36/02 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 12. september 2021 til og med lørdag den 18. september 2021.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2021 og frem til og med d. 30. september 2021 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A12,3 (dækker produktionsområderne: 67, 68), A25,1 (dækker produktionsområderne: 129, 131 - 143) og A25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområde A12,3 og A25,2, samt fund af algegifte under grænseværdien i algeovervågningsområderne: A25,1 og A25,2.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen


Hovedområde

Åbne produktionsområder

Art

Aktuel klassificering
(gældende til og med)

Midlertidig klassificerede zone

Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)

Limfjorden Vest

34

Blåmusling

A
(09.10.21​)

-

Foreningen 
Muslingeerhvervet​38
Blåmusling​ ​A
(18.09.21)

56°55,961N/

09°05,229E

Foreningen 
Muslingeerhvervet

​38
​Blåmusling
​B
(18.09.21)
​-
Foreningen 
Muslingeerhvervet

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne områder

 

 

 ​

 

Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn ​68
Blåmusling​ ​A
(18.09.21)

55°51,126N/

09°57,116E

Muslingefiskeri
Østkysten​

 

​68

​Blåmusling

B
(18.09.21)​

-​

Muslingefiskeri Østkysten​

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland ​112 Blåmusling​ A
(18.09.21)​

55°51,192N/

11°46,843E

​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​
​112 Blåmusling​ ​B
(18.09.21)
​- ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​
​113
​Blåmusling
A
(09.10.21)​
​-
Muslingefiskeri Østkysten​
113 ​Blåmusling A
(09.10.21)​
- ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

143 Trugmusling
A
(18.09.21)

55°32,515N/

07°41,951E

​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​


​143
​Trugmusling
​B
(18.09.21)
-​ ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​


​147
Trugmusling​ ​A
(18.09.21)
​55°37,029N/

07°26,039E

​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​

​147
Trugmusling​ ​B
(18.09.21)
​- ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​

Vestelige Østers

Ingen åbne områder​

​Sydsjælland

Ingen åbne områder​

​Øresund

Ingen åbne områder​

Kattegat syd ​Ingen åbne områder