3. september 2021. Udmelding 35/01 - vandindtag

03-09-2021

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding Muslingeovervågning, Publiceret: 3. september 2021

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 3. september 2021 kl. 12:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 35/01 gælder:

I perioden fra og med søndag den 5. september 2021 til og med lørdag den 11. september 2021.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen 


 

 Autorisations

 numre

 

 Produktionsområde

 Status

 Limfjorden Vest

 

 

 5399

 5

 

 1425

 9

 Åbent

 4785

 13

 Åbent*

 2033

5

 Åbent

 4568

15

 Åbent

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

 Ingen anlæg

 

 Kattegat Nord

Ingen anlæg

 

 Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

   

1431

 68

 Åbent

 Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen anlæg

 Nord- og Vestsjælland

 Ingen anlæg

 

 Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen anlæg

 

 ​6471

 135​

-
Vestelige Østersø

Ingen anlæg​

Sydsjælland​

 ​Ingen anlæg

 Øresund​

 ​Ingen anlæg

 

 Kattegat syd

 Ingen anlæg

 

\n
De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 1793 af 2. december 2020.
*Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3.

 denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.
Senest opdateret 28-03-2022