26. august 2022. Udmelding 34/01 - vandindtag

26-08-2022

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding Muslingeovervågning, Publiceret: 26. august 2022

 denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 26. august 2022 kl. 11:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 34/01 gælder:

I perioden fra og med søndag den 28. august 2022 til og med lørdag den 3. september 2022.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen 

Autorisations

numre

Produktionsområde

Status

Limfjorden Vest

 

 

5399

5

-

1425

9

Åbent

4785

13

Åbent*

2033​

15

Åbent

4568

15

Åbent

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen anlæg

 

Kattegat Nord

Ingen anlæg

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

   

1431

68

Åbent

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen anlæg

Nord- og Vestsjælland

Ingen anlæg

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen anlæg

 

​6471

135​

-
Vest​lige Østersø

Ingen anlæg​

Sydsjælland​

​Ingen anlæg

Øresund​

​Ingen anlæg

 

Kattegat syd

Ingen anlæg

 


De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 1793 af 2. december 2020.
*Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3