2. september 2022. Udmelding 35/01 - høst

02-09-2022

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 2. september 2022

 denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 2. september 2022 kl. 12:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 35/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 4. september 2022 til og med lørdag den 10​. september 2022.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2022 og frem til og med d. 30. september 2022 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning
Der skal indsendes algeprøver af alle lineanlæg beliggende i algeovervågningsområde: A3 (dækker produktionsområderne: 9, 11, 12, 13, 14, 15), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af algegifte i lave koncentrationer i området.
Nedklassificerede opdrætsanlæg
Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

Hovedområde

​Produktions-område

​Art

​Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 

​​Limfjorden Vest 9 ​Blåmusling​​
(M. edulis)​​
115 ​​A
(10.09.22)​
 

​12​

​Blåmusling​​
(M. edulis)​​

​102L

​​​A
(10.09.22)​​

 

14

​Blåmusling​​​​
(M. edulis)

193

​​​​A​
(24.09.22)​​​
  ​14
Blåmusling
(M. edulis)
215​
A
(24.09.22)​
  15​
​Blåmusling
(M. edulis)
308 A
(17.09.22)

​Limfjorden Øst og Mariager Fjord​

​Ingen åbne anlæg

Kattegat Nord​

​Ingen åbne anlæg

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

​Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen åbne anlæg

​Nord- og Vestsjælland

​Ingen åbne anlæg

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

​Ingen åbne anlæg
Vestlige Østersø
​Ingen åbne anlæg