25. august 2023. Udmelding 34/01 - høst

25-08-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 25. august 2023 kl. 12:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 34/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 27. august 2023 til og med lørdag den 2​. september 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Bemærk: Søndag d. 2. juli blev de permanente klassificeringer af opdrætsanlæggene opdateret. Se de nye klassificeringer her: Opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering

Det vil ligeledes på udmeldingen fremgå, hvornår der igen skal indsendes E. coli-prøver efter de nye klassificeringer.

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområderne: A2 (dækker produktionsområderne: 5, 6, 7, 8) og A3 (dækker produktionsområderne: 9, 11, 12, 13 ,14 og 15), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af lave koncentrationer af potentielle giftige alger og algegifte i algeovervågningsområderne.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

 

Hovedområde

Produktionsområde

Art

Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til og med)

Limfjorden Vest

5

Blåmusling

(M. edulis)

 145

 B

(02.09.23)

  9

Blåmusling

(M. edulis)

344

A

(02.09.23)

 

 

14

Blåmusling

(M. edulis)

91N

A

(16.09.23)

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Kattegat Nord​

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Kattegat syd - Samsø bælt

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Vestl​​​ige ​Østersø

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Sydsjælland

Ingen åbne anlæg

     

Øresund

Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd

Ingen åbne anlæg

     

Skagerrak

Ingen åbne anlæg