2. juni 2023. Udmelding 22/01 - fiskeri

02-06-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag d. 2. juni kl. 14:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 22/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 4. juni 2023 til og med lørdag den 10. juni 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023, skal både i åbnings- og i vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A4 (dækker produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21 og 22), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund at algegifte (dog endnu i meget lave værdier) i algeovervågningsområdet.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​o​​mråder

Åbne​​ produktions-

​o​mrå​der

Art

Aktuel klassificering

(gældende til og med)

Midlertidig klassificerede zone

Produktionsområdet er åbnet for

(Forening eller båd)

Limfjorden Vest

12

Stillehavsøsters

(C. gigas)

A

(10.06.23)

56°41,583N/

08°51,401E

H410

 

12

Stillehavsøsters

(C. gigas)

B

(02.09.23)

-

H410

 

33

Blåmusling

(M. edulis)

A

(10.06.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

 

34

Blåmusling

(M. edulis)

A

(01.07.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

113

Blåmusling

(M. edulis)

A

(24.06.23)

-

Muslingefiskeri Østkysten

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

141

Trugmusling

(S. solida)

A

(10.06.23)

55°27,517N/

07°54,869E

E78

 

141

Trugmusling

(S. solida)

B

(10.06.23)

-

E78

 

143

Trugmusling

(S. solida)

A

(10.06.23)

-

E78 og WR74

 

147

Trugmusling

(S. solida)

A

(01.07.23)

-

E78 og WR74

Vestlig Østersø

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Sydsjælland

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Øresund

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Kattegat syd

Ingen åbne områder

 

 

 

 

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25.05.2023