9. juni 2023. Udmelding 23/01 - høst

09-06-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 9. juni 2023 kl. 14:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 23/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 11. juni 2023 til og med lørdag den 17​. juni 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A4 (dækker produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21 og 22), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af potentielle giftige alger i algeovervågningsområdet.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

 

Hovedområde

Produktionsområde

​Art

Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering

(gældende til

og med)

​Limfjorden Vest

9

Blåmusling

(M. edulis)

344

A

(17.06.23)

 

13

Blåmusling

(M. edulis)

61G

A

(17.06.23)

 

14

Blåmusling

(M. edulis)

91N

A

(01.07.23)

 

15

Blåmusling

(M. edulis)

308

A

(17.06.23)

 

17

Blåmusling

(M. edulis)

105

A

(17.06.23)

 

19

Blåmusling

(M. edulis)

98

A

(24.06.23)

 

19

Blåmusling

(M. edulis)

332

A

(17.06.23)

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Kattegat Nord​

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Kattegat syd - Samsø bælt

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

Ingen åbne anlæg

 

 

 

​Vestl​​​ige  ​Østersø

Ingen åbne anlæg