23. juni 2023. Udmelding 25/01 - fiskeri

23-06-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag d. 23. juni kl. 12:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 25/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 25. juni 2023 til og med lørdag den 1. juli 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023, skal både i åbnings- og i vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Bemærk: Fra søndag d. 1. juli opdateres de permanente klassificeringer af produktionsområderne. Se de nye klassificeringer her: Produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering

Det vil ligeledes på udmeldingen fremgå, hvornår der igen skal indsendes E. coli-prøver efter de nye klassificeringer.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 147 (nord for Horns Rev, vest) er lukket for fiskeri fra og med d. 25. juni 2023, idet der er mål tilstedeværelse af algegifte (lipofile toksiner) i trugmuslinger fra produktionsområdet. Samtidig er der fundet høje niveauer af den potentielle giftige furealger (D. acuminata) i produktionsområdet. Dette udgør en potentiel risiko for at algetoksinniveauet vil kunne stige til over grænseværdien inden for kommende åbningsperiode - derfor er produktionsområdet lukket.

Produktionsområde 141 (vest for Fanø, vestlige del) kan ikke åbnes, da der forligger et ufuldstændigt analyse sæt fra produktionsområdet.

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A4 (dækker produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21 og 22), og  algeovervågningsområde A25.2 (dækker produktionsområderne: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 og 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er tilstedeværelse af potentielle giftige alger  i algeovervågningsområdet i begge algeovervågningsområder samt algetoksiner i produktionsområde 147

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​o​​mråder

Åbne​​

produktionso​mrå​der

Art

Aktuel klassificering

(gældende til og med)

Midlertidig

klassificerede zone

Produktionsområdet er åbnet for

(Forening eller båd)

 Limfjorden Vest

33

Blåmusling

(M. edulis)

A

(08.07.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

 

34

Blåmusling

(M. edulis)

A

(01.07.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

112

Blåmusling

(M. edulis)

A

(15.07.23)

-

Muslingefiskeri Østkysten

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

135

 Stillehavsøsters

(C. gigas)

A

(01.07.23) 

55o06,554N/

08o34,610E

 Foreningen Muslingeerhvervet
 

135

Stillehavsøsters

(C. gigas)

 

B

(23.09.23) 

-  Foreningen Muslingeerhvervet

Vestlig Østersø

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Sydsjælland

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Øresund

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Kattegat syd

Ingen åbne områder

 

 

 

 

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25.05.2023