19. maj 2023. Udmelding 20/01 - vandindtag

19-05-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 19. maj 2023 kl. 11:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 20/01 gælder:

I perioden fra og med søndag den 21. maj 2023 til og med lørdag den 27. maj 2023.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen

 Autorisations

numre

Produktionsområde  Status 

Limfjorden Vest

   
 5399
1425 Åbent 
4785  13  Åbent* 
 2033 15  Åbent 
 4568 15  Åbent 
Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen anlæg

 

Kattegat Nord

 Ingen anlæg   

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

   

1431

 68 Åbent 
Kattegat syd - Samsø bælt  ​Ingen anlæg  
Nord- og Vestsjælland  ​Ingen anlæg  
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst  ​Ingen anlæg  

​6471

 135  -
 Vest​lige Østersø
 ​Ingen anlæg  
Sydsjælland   ​Ingen anlæg  
Øresund  ​Ingen anlæg  
Kattegat syd   ​Ingen anlæg  

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30. maj 2022.
*Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3​.