3. november 2023. Udmelding 44/01 - vandindtag

02-11-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 3. november 2023 kl. 13:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 44/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 5. november 2023 til og med lørdag den 11. november 2023.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen.

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen.

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen.

Hovedområde/Autorisationsnumre Produktionsområde Status
Limfjorden vest    
5399 5 -
1425 9 Åbent
4785 13 Åbent*
2033 15 Åbent
4568 15 Åbent
Limfjorden øst og Mariager Fjord Ingen vandindtag  
Kattegat nord Ingen vandindtag  
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn    
1431 68 Åbent
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen vandindtag  
Nord- og Vestsjælland Ingen vandindtag  
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen vandindtag  
6471 135 -
Vestlig Østersø Ingen vandindtag  
Sydsjælland Ingen vandindtag  
Øresund Ingen vandindtag  
Kattegat syd Ingen vandindtag  
Skagerrak Ingen vandindtag  

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25. maj 2023.

Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3.