6. oktober 2023. Udmelding 40/01 - vandindtag

06-10-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 6. oktober 2023 kl. 15:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 40/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 8. oktober 2023 til og med lørdag den 14. oktober 2023.

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen

Hovedområde/Autorisationsnumre Produktionsområde Status
Limfjorden vest: 5399 5 -
Limfjorden vest: 1425 9 Åbent 
Limfjorden vest: 4785 13 Åbent*
Limfjorden vest: 2033 15  Åbent 
Limfjorden vest: 4568 15 Åbent 
Limfjorden øst og Mariager Fjord Ingen vandindtag  
Kattegat nord Ingen vandindtag   
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn: 1431 68 Åbnet
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen vandindtag  
Nord- og Vestsjælland Ingen vandindtag  
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen vandindtag  
6471 135 -
Vestlig Østersø Ingen vandindtag  
Sydsjælland Ingen vandindtag  
Øresund Ingen vandindtag  
Kattegat syd Ingen vandindtag  
Skagerrak Ingen vandindtag  

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25. maj 2023. Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3.