8. september 2023. Udmelding 36/01 - vandindtag

08-09-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 8. september 2023 kl. 19:30 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 36/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 10. september 2023 til og med lørdag den 16. september 2023.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen

Hovedområde/Autorisations numre

Produktionsområde

Status

Limfjorden vest

 

 

5399

5

-

1425

9

Åbent

4785

13

Åbent*

2033

15

Åbent

4568

15

Åbent

Limfjorden øst og Mariager Fjord

Ingen vandindtag

 

Kattegat nord

 Ingen vandindtag

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

 

 

1431

68

Åbent

Kattegat syd - Samsø bælt

Ingen vandindtag

 

Nord- og Vestsjælland

Ingen vandindtag

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen vandindtag

 

6471

135

-

Vestlig Østersø

Ingen vandindtag

 

Sydsjælland

Ingen vandindtag

 

Øresund

Ingen vandindtag

 

Kattegat syd

Ingen vandindtag

 

Skagerrak

Ingen vandindtag

 

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25. maj 2023.
Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3​.