13. september 2023. Udmelding 36/03 - høst

13-09-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst. På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af onsdag den 13. september 2023 kl. 11:15 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 36/03 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 10. september 2023 til og med lørdag den 16​. september 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Bemærk: Søndag d. 2. juli blev de permanente klassificeringer af opdrætsanlæggene opdateret.

Se de nye klassificeringer her - opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering

Det vil ligeledes på udmeldingen fremgå, hvornår der igen skal indsendes E. coli-prøver efter de nye klassificeringer.

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Ingen.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Lineanlæg 344 beliggende i produktionsområde 9 er blevet mikrobiologisk nedklassificeret fra B til C status pga. tilstedeværelse af forhøjet E. coli bakterier i den nye åbningsprøve.

Der skal indsendes en ny mikrobiologisk åbningsprøve bestående af 5 E. coli prøver for at få lineanlægget genklassificeret.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen.

Hovedområde Produktionsområde Art Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering (gældende til og med)

Limfjorden Vest 5

Blåmusling (M. edulis)

343

A (07.10.23)

Limfjorden Vest 9 Blåmusling (M. edulis) 344

A (16.09.23)

Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne anlæg      
Kattegat Nord​ Ingen åbne anlæg      
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen åbne anlæg      
Nord- og Vestsjælland Ingen åbne anlæg      
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne anlæg      
​Vestl​​​ige ​Østersø Ingen åbne anlæg      
Sydsjælland Ingen åbne anlæg      
Øresund Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd Ingen åbne anlæg      
Skagerrak Ingen åbne anlæg