5. januar 2024. Udmelding 01/01 - fiskeri

05-01-2024

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og øster m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag d. 5. januar 2024 kl. 16:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 01/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd, samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 7. januar 2024 til og med lørdag den 13. januar 2024.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2023 og frem til og med d. 31. marts 2024 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Produktionsområde 110 er blevet nedklassificeret til mikrobiologisk C klassificering. Derfor er zone A områderne i produktionsområdet annulleret, således at hele produktionsområde 110 nu er mikrobiologisk C klassificeret. Der skal indsendes 5 nye E. coli prøver for at få generhvervet zone A områderne.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A20 (dækker produktionsområderne: 110) og A21 (dækker produktionsområderne: 111-115), som ønskes åbnet til uge 3 - da der er tilstedeværelse af potentielle giftige alger i algeovervågningsområdet.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​områder Åbne produktionsområder Art Aktuel klassificering (gældende til og med) Midlertidig klassificeret zone Produktionsområdet er åbnet for (Forening eller båd)
Limfjorden Vest 35 Blåmusling
(M. edulis)

A
(13.01.24)

- Foreningen Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder        
Kattegat Nord Ingen åbne områder        
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn 80  Blåmusling
(M. edulis)
 A
(13.01.24)
 54o58,002N/
09o48,473E
Muslingefiskeri Østkysten 
  80 Blåmusling
(M. edulis)
B
(13.01.24)
- Muslingefiskeri Østkysten
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
 Nord- og Vestsjælland 110 Blåmusling
(M. edulis)
C
(13.01.24)
- Muslingefiskeri Østkysten
  110 Blåmusling
(M. edulis)
C
(13.01.24)
- Foreningen Muslingeerhvervet
  111 Blåmusling
(M. edulis)
A
(13.01.24)
55o47,494N/
11o40,811E
Foreningen Muslingeerhvervet
  111 Blåmusling
(M. edulis)
B
(13.01.24)
- Foreningen Muslingeerhvervet
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne områder        
Vestlig Østersø Ingen åbne områder        
Sydsjælland Ingen åbne områder        
Øresund Ingen åbne områder        
Kattegat syd Ingen åbne områder        
Skagerrak Ingen åbne områder        

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25.05.2023