5. juli 2024. Udmelding 27/01 - fiskeri

05-07-2024

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag d. 5. juli 2024 kl. 10:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 27/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd, samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 7. juli 2024 til og med lørdag den 13. juli 2024.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2024 og frem til og med d. 30. september 2024, skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoskingrupper (PSP, lipofile toksiner og ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​områder Åbne produktionsområder Art Aktuel klassificering (gældende til og med) Midlertidig klassificeret zone Produktionsområdet er åbnet for (Forening eller båd)
 Limfjorden Vest 35 Blåmusling
(M. edulis)
A
(03.08.24)
- Foreningen Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder        
Kattegat Nord Ingen åbne områder        
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn 71  Blåmusling
(M. edulis)
 A
(13.07.24)
 55o35,151N/
09o58,855E 
Muslingefiskeri Østkysten 
  71 Blåmusling
(M. edulis)
 B
(13.07.24)
- Muslingefiskeri Østkysten 
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
 Nord- og Vestsjælland Ingen åbne områder        
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne områder
 
     
Vestlig Østersø Ingen åbne områder        
Sydsjælland Ingen åbne områder        
Øresund Ingen åbne områder        
Kattegat syd Ingen åbne områder        
Skagerrak Ingen åbne områder        

Forklaring af begreber i tabel

Udmeldingerne er primært målrettet muslingeerhvervet, men fiskeri og høst kan have interesse for borgere. Her forklares de vigtigste begreber.

Prøverne tages på åbent vand. Hvis du samler langs kysten, skal du kende produktionsområdet og dets opland godt for at undgå forurening fra forskellige kilder.

Produktionsområder: Kystnære områder hvor der tages prøver og fiskes. Fødevarestyrelsen vurderer ud fra prøverne, om produktionsområderne er egnet til fiskeri og muslingehøst.

Åbent eller lukket område: Hvis der er angivet et tal, er netop det produktionsområde åbent.

Aktuel klassificering:

A = kan spises rå direkte fra vandet.

B = kan spise efter varmebehandling. Tilbered i minimum 90 sekunder ved 90 grader.

C = fangsten skal pasteuriseres.