Nu begynder opgravningen af mink ved Kølvrå

16-06-2021

Fredag rykker arbejdet med at fjerne de nedgravede mink til Kølvrå ved Viborg

På fredag går arbejdet i gang med at fjerne de omkring 7.000 tons mink, der tilbage i november blev begravet ved Kølvrå. Dermed fortsætter opgravningerne af de tilsammen 13.000 tons mink, som i november blev begravet ved Nr. Felding og Kølvrå, planmæssigt.

I Kølvrå begynder opgravningerne fredag 18. juni ved daggry. Går alt efter planen, vil de sidste mink være fjernet omkring midten af juli.
Opgravningerne af mink gik i gang ved Nr. Felding i slutningen af maj, og er forløbet planmæssigt både mht. opgravning og med at afbrænde minkene på de 13 forbrændingsanlæg.

Men selvom lugtgenerne var beherskede under opgravningerne i Nr. Felding, kan Fødevarestyrelsens indsatschef Kasper Klintø ikke garantere, at lugtgenerne ved Kølvrå ikke kan blive en større udfordring de kommende dage, hvor temperaturen ser ud til at kunne krybe over 25 grader frem mod weekenden.
 
'Vi gør, hvad vi kan for at minimere generne, og entreprenøren graver ikke flere mink op ad gangen, end vognmanden kan køre væk stort set med det samme', fortæller Kasper Klintø. Han understreger, at alle lastbiler bliver kontrolleret, og efter behov vasket og desinficeret, inden de kører ud på landevejene. Endvidere er alle containere på lastbilerne både lækagesikrede og overdækkede, når de ruller ud på turen til forbrændingsanlæggene.
 
 
Fakta:
 
Den 3. november sidste år besluttede regeringen at slå alle danske mink ned, da sundhedsmyndighederne vurderede, at 'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner'.
 
I december blev et politisk flertal enige om at fjerne de nedgravede mink, som man med folkesundheden som øverste hensyn var nødsaget til at grave ned i november. 
 
I maj i år kunne opgravningen gå i gang ved Nr. Felding, fordi en risikovurdering fra Dansk Veterinær Konsortium fastslog, at minkene ikke smitter med COVID-19 efter seks måneder.
 
Ifølge en forureningsundersøgelse fra Miljøstyrelsen er der ikke fare for drikkevand eller akut fare for søer og vandløb ved de nedgravede mink. Fødevarestyrelsen iværksætter afværgeforanstaltninger i samarbejde med Miljøstyrelsen.
 
 
 
 
Yderligere oplysninger:
 
Fødevarestyrelsens pressetelefon: 22 84 48 34.
Senest opdateret 16-06-2021