Kød, mælk og æg er fri for medicinrester

30-09-2021

Forbrugerne skal hverken frygte at få medicinrester eller forbudte hormoner, når de spiser. Det viser ca. 11.500 prøver, som Fødevarestyrelsens laboratorium har analyseret fra kød, fisk, mælk og æg.

Alle EU-lande fører løbende kontrol med medicin-, kemi- og hormonrester i landbrugets produktionsdyr og i mælk og æg. I 2020 bestod Fødevarestyrelsens kontrol af prøver fra ca. 8000 svin, knap 2000 kvæg samt 1500 prøver fra bl.a. fjerkræ, fisk, æg og mælk.

- Det samlede resultat fra vores laboratorium viser, at landmænd og dambrugsejere holder sig fra brug af forbudte vækstfremmende hormoner, og at de har styr på medicinforbruget. Dyrene er fri for antibiotika og andre typer medicin og hormoner, når de bliver sendt til slagtning, siger sektionsleder Mette Kirkeskov Sie, Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen tager dagligt prøver på slagterierne og i forbindelse med besætningsbesøg i landbruget. Det var i en prøve, taget på et slagteri, at laboratoriet fandt en enkelt so, hvor grænseværdien for antibiotika var overskredet.

Prøver fra slagterierne viser, om landmændene har afsluttet evt. medicinsk behandling af sine dyr i god tid inden dyrene bliver sendt til slagtning, sådan som loven kræver. Prøver fra levende dyr i besætninger kan afsløre, om landmændene bruger forbudte typer antibiotika eller vækstfremmende hormoner. I EU er der et generelt forbud mod brug af hormoner i landbrugsproduktionen.

- Kontrollerne er vigtige af hensyn til fødevaresikkerheden, forbrugernes tillid og til den fri handel på tværs af EU's grænser. De er samtidig med til at fortælle landmændene, at vi hele tiden har fokus på deres medicinforbrug. På den måde har vores vejledning, kontrol og eventuelle sanktioner et præventivt formål, siger Mette Kirkeskov Sie.

Fødevarestyrelsen vil, som følge af EU-bestemmelser, også fremover tage ca. 11.500 prøver om året til kontrol for medicin- og hormonrester.

Se mere om restkoncentrationer og de seneste års rapporter her

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressevagt på 22 84 48 34​