Kalkunbesætning på Lolland ramt af fugleinfluenza

22-12-2022

Endnu en gang er en kalkunbesætning ramt af smitsom fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen er i gang med at aflive de 36.000 dyr på besætningen.

Ændret 5. januar 2023

Godt 36.000 kalkuner på en farm ved Stokkemarke på Lolland skal aflives efter at myndighederne har fundet den smitsomme fugleinfluenzatype H5N1 blandt dyrene. Sygdommen er ikke farlig for mennesker.

'I dag går vi i gang med at aflive dyrene. Vi bruger gas og afliver af hensyn til dyrevelfærden. Samtidig mindsker vi risikoen for smittespredning', fortæller veterinærchef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie, der forventer, at aflivningsopgaven bliver afsluttet 23. december.

Med dagens fund er 2022 foreløbigt oppe på 9 udbrud med fugleinfluenza. Mere end 200.000 dyr fordelt på både hobbybesætninger og virksomheder er aflivet i årets løb, som følge af sygdommen.

'Tallene taler jo deres tydelige sprog. Så alle - uanset om man har få eller mange høns, ænder eller kalkuner - bør tage truslen om fugleinfluenzasmitte alvorligt', understreger Mette Kirkeskov Sie.

Det betyder blandt andet, at man skal holde sine fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle, hvis man har en større besætning. Har man færre end 100 fugle eller en indhegning, der er på 40 kvadratmeter eller mindre, er der ikke krav om overdækning. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd.

Som følge af den høje risiko for fugleinfluenza skal fugle fodres under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at man skifter fodtøj inden besøg i besætningen.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.​

Restriktionszoner ved Stokkemarke

Som følge af smitteudbruddet i kalkunfarmen har Fødevarestyrelsen oprettet en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede kalkunfarm. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I en 3-kilometers beskyttelseszone skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

Opgaven med at aflive og køre de mange tusinde kalkuner til destruktion bliver udført i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Når opgaven er afsluttet, bliver hele ejendommen rengjort og desinficeret, inden den igen kan blive fyldt med kalkuner. 

Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.​

Bekendtgørelse og kort med restriktionszoner

Se om du bor i en zone 

Se reglerne, der gælder i zonerne
 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Yderligere oplysninger​ 

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon: 2284 4834

Senest opdateret 05-01-2023