Hobbyhøns på Als ramt af fugleinfluenza

28-10-2022

70 høns i en besætning på Sydals er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen afliver dyrene i dag.

​​​En hobbybesætning med 30​ høns og 40 kyllinger ved Tandslet på Sydals er ramt af den dødelige fugleinfluenza H5N1. D​​​​et viser ​analyseresultater fra Statens Serum Institut. Fødevarestyrelsen vil nu aflive samtlige dyr i besætningen og køre dem til destruktion.

Sidst Danmark havde et udbrud af fugleinfluenza var tilbage i marts. Dermed har Danmark i et halvt år haft status som fugleinfluenzafri i den internationale dyresun​dhedsorganisation.

Det aktuelle udbrud rokker ikke ved Danmarks status som et land uden fugleinfluenza, fordi det er en mindre hobbybesætning, som er ramt. Fødevarestyrelsen for​venter derfor heller ikke, at andre lande lukker for deres import af danske æg, fjerkræ og fjerkrækød fra Danmark.

'Men udbruddet er en anledning til lige at minde om, at fugleinfluenzaen er derude, og at man, uanset​ om man er hobbyavler eller professionel, skal være varsom, og tage sine forholdsregler', siger kontorchef Camilla Brasch Andersen fra Fødevarestyrelsen, og understreger, at fugleinfluenza er både smertefuld og dødelig for fjerkræ – uanset om de lever i fangenskab eller i den fri natur.​

Zoner med særlige regler\n

I Danmark betyder smitteudbruddet, at Fødevarestyrelsen nu har oprettet en\n3-kilometers beskyttelseszone og en 1​​​​​0-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tid​ligst at kunne ophæve restriktionerne i det ramte område 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af hønsegården er afsluttet.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza, og du skal i så fald kontakte en dyrlæge.​

Sådan undgår​ du s​mitte i din besætning

Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdæ​kket med fast t​ag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand og dermed smitte besætningen.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere god hygiejne og skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.​

Flere fa​​cts fra Fødevarestyrelsen

Bekendtg​​ørelse og kort ​​med restriktionszoner

Reg​ler i zonerne

Hvad skal du gøre​​ med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

​Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszoner for fjerkræejere på den sydlige del af Als, som markeret på kortet:

 

 

Yderlig​ere oplysninger

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.​​

Senest opdateret 23-11-2022