PFAS

Får og køer kan fra Nytår afgræsse PFAS-forurenede naturområder

14-12-2023

Kvæg- og fåreavlere kan søge Fødevarestyrelsen om tilladelse til, at deres dyr afgræsser naturområder, som er forurenede med PFAS. Ejeren skal sikre, at forurenet kød og mælk fra dyrene ikke havner hos forbrugerne.

EU har accepteret, at Fødevarestyrelsen fra 1. januar kan tillade, at får og køer kan afgræsse områder, der er forurenede med PFAS eller andre miljøfremmede stoffer i niveauer, som kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. Tilladelserne kan omfatte afgræsning af § 3-områder, Natura 2000-områder og arealer, der er berettigede til særlig landbrugsstøtte til pleje af græs- og naturarealer.

Naturområderne udmærker sig ved at have en særlig sårbar vegetation, og kan ofte ikke holdes fri for uønsket vegetation med almindelige landbrugsmaskiner, uden at skade dyre- og planteliv.

Forudsætningen for, at dyrene kan komme på græs på de forurenede områder, er, at forureningen hverken går ud over dyrenes velfærd eller sundhed, og at forurenet kød og mælk fra dyrene aldrig ender hos forbrugerne.

Hvis man ønsker at sætte sine dyr på græs på PFAS-forurenede områder, skal ejeren af dyrene søge om tilladelse hos Fødevarestyrelsen. Hvis kød eller mælk fra dyrene senere, når dyrene ikke længere afgræsser områderne, skal kunne bruges som fødevarer, kræver det, at ejeren af dyrene ved blodprøver kan dokumentere, at indholdet af PFAS i fødevarerne ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Analyse af blodprøverne skal foretages på et laboratorium, som Fødevarestyrelsen udpeger.


Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til afgræsning af forurenede områder med særlige naturbeskyttelseshensyn 

Vejledning om tilladelse til afgræsning af forurenede områder med særlige naturbeskyttelseshensyn

PFAS i dyr - Fødevarestyrelsen.dk

Ejerne af dyrene skal søge om tilladelse hos Fødevarestyrelsens lokale veterinærenhed

 

 

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.