Fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen hæver trusselsniveauet for fugleinfluenza

15-12-2023

Danske besætninger med høns, ænder, kalkuner og andet fjerkræ skal fra mandag lukkes inde eller overdækkes.

Trusselsniveauet for fugleinfluenza er hævet fra middel til højt. Det medfører en række restriktioner for fjerkræavlere

Efter et stigende antal fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark og vores europæiske nabolande og stadigt flere udbrud i fjerkræbesætninger både i Danmark og landene omkring os, hæver Fødevarestyrelsen nu trusselsniveauet for fugleinfluenzasmitte fra middel til høj.

Det forøgede trusselsniveau betyder, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab fra mandag 18. december skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

Ejere af fjerkræbesætninger, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet. Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal, og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen.

Foder og vandtrug skal overdækkes, og overflade- og regnvand, som dyrene har adgang til, må ikke kunne forurenes med de vilde fugles afføring.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen også dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

Høj dødelighed blandt dyr

Den meget smitsomme fugleinfluenza giver svære symptomer hos fjerkræ, og medfører høj dødelighed hos dyrene. I sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker, der har tæt kontakt til smittet fjerkræ. På baggrund af de nuværende informationer vurderer Dansk Veterinær Konsortium, at risikoen for smitte til mennesker er lav.

Råd og regler

Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.

Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på Appen Fugleinfluenza-Tip.

Læs om

Trusselsvurdering for fugleinfluenza december 2023  

Smittebeskyttelse

Den aktuelle situation

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.