Fugleinfluenza i Tyskland fører til restriktioner for sønderjyske fjerkræejere

10-07-2023

Efter udbrud af fugleinfluenza i Slesvig-Holsten må nogle sønderjyske fjerkræejere ikke flytte æg og fjerkræ i den kommende tid. Udbruddet kan ramme lokale virksomheders eksport af æg og fjerkræ ud af EU.

zonekort udbrud Tyskland
En gåsebesætning i Slesvig-Holsten blev i weekenden aflivet efter udbrud af fugleinfluenza. Nu er fjerkræ og æg på to danske lokaliteter ved Flensborg Fjord omfattet at restriktioner.

Fredag blev en gåsefarm øst for Flensborg konstateret smittet med fugleinfluenza af typen H5N1, og i weekenden er besætningens dyr blevet aflivet. Som følge af udbruddet har de tyske myndigheder oprettet restriktionszoner; en beskyttelseszone og en overvågningszone i en radius af henholdsvis 3 og 10 km fra udbruddet. Overvågningszonen rækker ind over den dansk grænse, og træder i kraft i dag. I Danmark findes to lokaliteter, som grænser ned til Flensborg Fjord, som er inden for restriktionszonen.

- Restriktionerne betyder, at man ikke må flytte fjerkræ og æg inden for zonen de kommende fire uger. Vi indfører restriktionerne for at begrænse risikoen for smittespredning, mens oprydningsarbejdet er i gang, siger Mette Kirkeskov Sie, enhedschef i Dyresundhed, Fødevarestyrelsen.

Ud over forbuddet mod at flytte fjerkræ og æg, har ejere af høns og andre fugle pligt til at registrere deres fuglehold på landbrugsindberetning.dk, hvis de er inden for zonen.

Der er ikke registreret virksomheder, som producerer æg- eller fjerkræ i de to områder, som ligger i hhv. Aabenraa og Sønderborg kommuner. Udbruddet i Slesvig-Holsten kan dog medføre, at visse lande uden for EU i en periode vil takke nej til æg og fjerkræ fra virksomheder fra de to kommuner.

Udbruddet i Tyskland viser, at fjerkræejere stadig skal være yderst opmærksomme på smittebeskyttelse. Sygdommen kan blive spredt via vilde fugle, fugleafføring og døde fugle og blive bragt ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene. Fødevarestyrelsen opfordrer fjerkræejerne til at være omhyggelige med indhegning af deres dyr og fodersteder samt med rengøring af tøj og støvler, før de går ind til fuglene.

Bekendtgørelse og kort med restriktionszoner (retsinformation.dk)

Se de aktuelle restriktionszoner 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.