Fugleinfluenza

Fugleinfluenza i fjerkræbesætning ved Tønder

22-11-2023

Fødevarestyrelsen afliver onsdag 2.700 fasaner i en besætning i Sønderjylland

Overvågnings- og beskyttelseszoner rundt om den smittede fasanbesætning ved Tønder
Kort over zoner i området omkring den smittede besætning. Her gælder særlige regler.

En fjerkræbesætning nær Tønder i Sønderjylland med omkring 2.700 fasaner er ramt af fugleinfluenza. Det viser prøver fra Statens Serum Institut.

Fødevarestyrelsen går i dag i gang med at aflive fuglene. Dels af hensyn til dyrevelfærden, dels for at begrænse risikoen for smittespredning. Fugleinfluenza smitter kun meget sjældent mennesker.

’Besætningen ligger jo tæt ved Vadehavet og trækfuglenes ruter, så det er sandsynligt, at smitten kan være kommet med efterårstrækkene til området og så ad den vej ind til dyrene', siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen, Signe Hvidt-Nielsen, og opfordrer både hobbyavlere og professionelle til at indhegne og overdække deres dyr og fodersteder samt rengøre tøj og støvler, inden de går ind til fuglene.

Zoner skal inddæmme smitte

Fødevarestyrelsen har oprettet en tre km beskyttelseszone og en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, med mindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse. Fjerkræ og fugle skal beskyttes mod kontakt med vilde fugle. Zonerne er med til at begrænse risikoen for smittespredning.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Da beskyttelses- og overvågningszonerne på tre og ti kilometer rækker ind over den dansk-tyske grænse, har Fødevarestyresen kontaktet veterinærmyndighederne i Slesvig-Holsten, der regulerer området på den tyske side af grænsen.

Mulige eksportbegrænsninger
Når der er fugleinfluenza i en fjerkræbesætning, kan handel med EU-landene fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Råd og regler
For at mindske smitterisikoen for  fjerkræ, anbefaler Fødevarestyrelsen at alle rengør deres støvler, inden de går ind til deres dyr. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand og dermed smitte besætningen.

Udbruddet ved Tønder er det 9. siden årsskiftet. I år er omkring 130.000 fjerkræ aflivet på grund af fugleinfluenza.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Læs mere

Se om du bor i en zone

Se reglerne i zonerne

Læs bekendtgørelsen

Aktuel situation, fugleinfluenza i Danmark

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.