Fugleinfluenza

Fugleinfluenza i fjerkræbesætning ved Varde

11-11-2023

Fødevarestyrelsen afliver de kommende dage op mod 2.500 fjerkræ i en besætning ved Alslev.
(Tallet er 11/11 nedjusteret fra de tidligere udmeldte op til 3.500 til op til 2.500 fjerkræ)

Fødevarestyrelsens zonekort. I zonerne gælder særlige restriktioner for fugleejere.

En besætning ved Alslev i Varde Kommune med op mod 2500 økologiske høns og slagtefjerkræ er ramt af fugleinfluenza. Det viser prøver, som Statens Serum Institut har analyseret for Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går søndag i gang med at aflive fuglene. Dels af hensyn til dyrevelfærden, dels for at begrænse risikoen for smittespredning. Fugleinfluenza smitter kun meget sjældent mennesker.

’Hvordan smitten kan være kommet ind til fuglene, ved vi ikke endnu. Men da besætningens økologiske høns bor i mobile hønsehuse og går ude, er det sandsynligt, at der har været vilde fugle i nærheden af dyrene, og at smitten så kan have spredt sig ad den vej’, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen, Signe Hvidt-Nielsen.

Zoner skal inddæmme smitte

Fødevarestyrelsen har oprettet en tre km beskyttelseszone og en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, med mindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse. Fjerkræ og fugle skal beskyttes mod kontakt med vilde fugle. Zonerne er med til at begrænse risikoen for smittespredning.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Mulige eksportbegrænsninger

Når der er fugleinfluenza i en fjerkræbesætning, kan handel med EU-landene fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Råd og regler

Økologiske høns skal jfr. økologireglerne have adgang til udearealer. Dermed er de ekstra eksponeret for smitte, da fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle.

For at mindske smitterisikoen for folk med fjerkræ anbefaler Fødevarestyrelsen at alle rengør deres støvler, inden de går ind til deres dyr.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand og dermed smitte besætningen.

Udbruddet ved Alslev er det 8. siden årsskiftet. I år er tæt ved 130.000 fjerkræ aflivet på grund af fugleinfluenza.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Læs mere

Se om du bor i en zone

Se reglerne i zonerne

Aktuel situation, fugleinfluenza i Danmark

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.