Dyrevelfærd

Kontrol skal sikre at syge grise får behandling

28-02-2024

Målrettede kontroller fra Fødevarestyrelsen skal frem til efteråret undersøge, om landmanden tager sig ordentligt af syge og tilskadekomne grise

Fødevarestyrelsens kontroller med om landmanden tager korrekt hånd om syge og tilskadekomne grise, har de senere år indikeret udfordringer med indsatsen i staldene. Således viste myndighedskontrollen tilbage i 2021/2022, at godt 20 procent af landmændene ikke levede op til reglerne. Typisk havde landmanden ikke givet syge og tilskadekomne grise den korrekte behandling eller undladt at indrette sygestierne til dyrene korrekt, og fik derfor indskærpet reglerne. Tilbage i 2018 fandt Fødevarestyrelsen overtrædelser i omkring 30 procent af de besøgte besætninger, hovedsagelig af de samme grunde. Kun i få tilfælde konstaterede Fødevarestyrelsen dog så alvorlige overtrædelser, at det udløste politianmeldelser.

Frem til oktober ser Fødevarestyrelsen nu igen nærmere på, om landmændene håndterer deres syge søer og slagtegrise efter reglerne. Fødevarestyrelsen vurderer blandt andet, om syge grise er sat i sygesti med ekstra blødt leje for at hjælpe på blandt andet sårheling, om landmanden har behandlingsplaner for grise med alvorlige lidelser, og om den besætningsansvarlige får bestilt det nødvendige antal dyrlægebesøg til dyr med sygdom eller skader.

Korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe, og passes omsorgsfuldt, jf. bestemmelserne i dyrevelfærdslovens paragraf 2 og 3.

Læs mere om kontrolkampagnen

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.