Februar - september: Kontrol af håndtering af syge og tilskadekomne grise samt fokus på sygestier

For at sikre dyrevelfærden er det vigtigt, at syge og tilskadekomne dyr bliver håndteret korrekt. Derfor gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i besætninger med søer og slagtegrise.

I forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol i grisebesætninger i de senere år, har den hyppigste årsag til sanktionering været overtrædelser i forbindelse med håndteringen af syge og tilskadekomne dyr.

Da korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe har Fødevarestyrelsen gennemført flere kontrolkampagner på området, senest i 2021. Kampagnerne har haft særligt fokus på syge og tilskadekomne dyr, hvor kontrollen og vejledningen omkring håndtering af syge og tilskadekomne dyr har været mere dybdegående. Kampagnerne har vist, at det er nødvendigt med et fortsat fokus på håndteringen af syge og tilskadekomne dyr i grisebesætninger.

Formålet med kampagnen er at øge dyrevelfærden i de danske slagtegrise- og sobesætninger ved:

  • At øge fokus på korrekt håndtering af syge og tilskadekomne grise gennem kontrol og vejledning.
  • At undersøge bestemte risikofaktorer, der kan være forbundet med manglende eller ikke-korrekt behandling af syge- og tilskadekomne søer og slagtegrise, herunder
    • Optegnelser
    • Lidelser
    • Tidsinterval siden sidste dyrlægebesøg
    • Besætningsstørrelse

Dyrevelfærden skal løftes i det daglige arbejde med dyrene i stalden ved, at der er bedre fokus på syge dyr.

Mere information følger

Mere information følger

12. februar – 30. september 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834