Fugleinfluenza på kalkunfarm ved Sønderupsønder

27-01-2024

En besætning med ca. 27.000 kalkuner er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen begynder at aflive dyrene søndag.

En kalkunfarm ved Sønderupsønder mellem Skælskør og Slagelse med ca. 27.000 kalkuner er ramt af højpatogen fugleinfluenza. Det viser analyser af prøver fra dyrene, som Statens Serum Institut har foretaget for Fødevarestyrelsen.

Sygdommen smitter kun yderst sjældent mennesker, men er dødelig for fuglene. Af hensyn til dyrevelfærden, og for at begrænse smitterisikoen, går Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i gang med at aflive dyrene søndag.

”Det er anden gang i år, at vi finder den dødelige og meget smitsomme H5N1 fugleinfluenza i en besætning tæt ved Skælskør, og vi gør som altid en stor indsats for at klarlægge smittekilden. For at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, går vi og Beredskabsstyrelsen søndag i gang med at aflive dyrene,” fortæller veterinærchef i Fødevarestyrelsen, Bente Holst.

Zoner skal inddæmme smitte

Fødevarestyrelsen har oprettet en tre km beskyttelseszone og en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. Zonerne bliver oprettet for at begrænse risikoen for smittespredning.

I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, med mindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af den ramte ejendom er afsluttet.

Mulige eksportbegrænsninger

Uden for restriktionszonen kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige EU-lande fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Råd og regler

Fødevarestyrelen hævede den 18. december 2023 trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle til høj. Derfor blev der indført regler om, at tamfugle skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

”Da vi nu står med to udbrud af denne meget alvorlige sygdom i samme område på meget få dage, vil vi opfordre alle med fjerkræ til at udvise ekstra opmærksomhed på smittebeskyttelse. Følg vores gode råd for at undgå at slæbe smitte ind og efterlev de gældende regler,” siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Bente Holst

Ejere af fjerkræbesætninger, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet. Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen. Foder og vandtrug skal overdækkes, så de vilde fugle ikke spiser og drikker med.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen også dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

Fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle, fugleklatter og døde fugle, og blive slæbt med ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene. Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på appen 'Fugleinfluenza Tip'.

Læs mere

​Bekendtgørelse og kort med restriktionszone 

Se om du bor i en zone

Se reglerne, der gælder i zonerne

Sådan kan du undgå smitte til dine dyr 

Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza

Følg med i krav og anbefalinger på Fødevarestyrelsen.dk  

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.