Virussygdommen PRRS skal ud af de danske grisestalde

03-05-2022

Fødevarestyrelsen, en samlet dansk grisebranche og Den Danske Dyrlægeforening står bag en plan, som skal reducere grisesygdommen PRRS i Danmark

​Endnu bedre sundhed og dyrevelfærd i danske grisestalde samt et lavere antibiotikaforbrug. Det er nogle af de vigtigste grunde til, at der nu kommer en strategi for reduktion af grisesygdommen PRRS i dansk griseproduktion.

Strategien er lavet i tæt samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen.

De senere år er flere danske grisebesætninger blevet ramt af virussygdommen PRRS, og mange landmænd har oplevet, hvad et udbrud har af konsekvenser for pattegrisedødeligheden og dyrevelfærden i besætningerne.

PRRS er luftbåren. Derfor kan virussygdommen være svær for den enkelte griseproducent at bekæmpe, især hvis besætningen ligger i et område med andre smittede besætninger. Derfor er det også vigtigt med fælles regionale indsatser for at holde sygdommen i skak. Og derfor etablerer Landbrug & Fødevarer Gris regionale saneringsråd, hvor producenter, dyrlæger og andre rådgivere kan drøfte og tilrettelægge en regional indsats, så risikoen for en ny infektion minimeres.

Deklaration af PRRS-status
Men også andre initiativer er på vej. I dag er der en frivillig deklaration for PRRS, baseret på antistoffer mod virussygdommen, som håndteres af SPF-systemet. Men fra juli skal alle grisebesætninger have en kendt og deklareret PRRS-status.

\"I Fødevarestyrelsen understøtter vi strategien med de nødvendige regler og kontrol af at reglerne også bliver overholdt ude i besætningerne. Her og nu glæder vi os over, at det er lykkedes at lave en fælles strategi, som skal være med til at holde danske grisebesætninger fri for PRRS, og dermed løfte sundheden i danske griseproduktion,\" siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup.

 

Hvad er PRRS?
PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige faringer hos grise. PRRS kan ikke smitte mennesker og er ikke farlig for mennesker.

Hvorfor kommer initiativet nu?
De senere år er flere danske grisebesætninger blevet ramt af PRRS. Efter at have oplevet de konsekvenser PRRS har for besætningerne, tager en række centrale aktører derfor nu initiativ til en samlet indsats. Alle griseproducenter får brev med mere information om planen.

Hvornår kan den enkelte griseproducent gå i gang med at sanere?
I løbet af foråret og sommeren afholder Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen møder, hvor det bliver muligt at stille spørgsmål og få svar på praktiske forhold om sanering. I nogle områder vil det være afgørende, at nabobesætninger i så bredt omfang som muligt sanerer på samme tid, så smitten kommer helt ud af området, og saneringen på den enkelte bedrift ikke er forgæves. Selve opgaven er omfattende og forventes af løbe over de kommende tre år.

Læs pressemeddelelsen fra Landbrug & Fødevarer​ ​​

 

Yderligere information Fødevarestyrelsens pressetelefon: 2284 4834.

Senest opdateret 03-05-2022