Fødevarestyrelsen ser nærmere på grisenes haler

14-02-2023

Landmænd må kun kupere halerne på deres grise, hvis de har dokumentation for halebid, og arbejder for at nedbringe problemet

Fødevarestyrelsen besøger frem til juli 400 grisebesætninger for at kontrollere, om landmændene har gjort nok for at undgå halebid blandt deres dyr. Kun hvis landmanden har skriftlig dokumentation for, at der gøres en indsats for at få bugt med problemerne med halebid, er det tilladt at kupere grisenes haler.

'Vi ved, at mange faktorer har betydning for, om grisene bider haler. Fx kan halm eller andet rode- og beskæftigelsesmateriale være med til at begrænse stress hos grisene, og ad den vej mindske risikoen for halebid og dermed øge dyrevelfærden. Derfor kontrollerer vi, om landmanden har lavet den lovpligtige risikovurdering af de forhold, der kan forebygge halebid og dermed reducere behovet for halekupering blandt grisene', forklarer veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup.

Hvis der ikke er halebid i en besætning, og risikovurderingen samtidig viser, at risikoen for halebid er beskeden, skal landmanden udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan han gradvist kan få grise med hele haler i besætningen.


Fødevarestyrelsens kontrolkampagne gik i gang i slutningen af januar og slutter til juli.


Fakta:
I EU er det forbudt at halekupere grise rutinemæssigt. I 2019 blev det lovpligtigt, at landmændene skriftligt skal dokumentere omfanget af halebid i deres besætning og udarbejde en risikovurdering og tilhørende handlingsplan, der kan bidrage til at nedbringe forekomsten af halebid. Reglerne skal bidrage til flere grise med hele haler.


Du kan læse mere om kampagnen her

 

Yderligere oplysninger: Fødevarestyrelsens pressetelefon 2284 4834.