Lav risiko for at mink får fugleinfluenza

28-02-2023

Dansk Veterinær Konsortium vurderer, at risikoen for, at mink smittes med fugle-influenza, er lav. Gældende regler om masker og god hygiejne på minkfarmene begrænser risikoen for smitte til mennesker.

Fødevarestyrelsen bad tidligere på måneden Dansk Veterinær Konsortium om en vurdering af risikoen for, at mink i Danmark får fugleinfluenza og om risikoen for mutationer, der gør, at virus kan smitte mellem minkene. Eksperterne vurderer, at risikoen for, at mink får fugleinfluenza fra vilde fugle, er lav.

'Selv om risikoen for, at mink smittes med fugleinfluenza, er lav, overvejer Fødevarestyrelsen nu, om risikovurderingen fra Dansk Veterinær Konsortium (pdf) skal give anledning til at stille yderligere krav til minkavlerne om for eksempel at begrænse vilde fugles adgang til minkene', siger Charlotte Vilstrup, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Risikoen for, at mink har fugleinfluenza med sig fra f.eks. Spanien, er endnu lavere. På den baggrund har Fødevarestyrelsen ingen aktuelle planer om løbende at teste mink for fugleinfluenza, på samme måde som dyrene i dag testes for covid-19.

Allerede i dag skal minkavlerne kontakte deres dyrlæge, hvis de får mistanke om, at deres mink er syge – hvad enten det så er med fugleinfluenza eller covid-19. På den måde kan Fødevarestyrelsen rykke ud og undersøge dyrene nærmere og eventuelt stille skærpede krav til minkfarmene, hvis dyrene viser sig at være syge. Bliver mink smittede med fugleinfluenza, viser tilfældet i Spanien, at mink får tydelige symptomer på sygdom.

Hvis smitten kommer ind i en minkbesætning, vurderer Dansk Veterinær Konsortium, at det er meget sandsynligt, at fugleinfluenzavirus i mink vil mutere, så smitten lettere kan ramme mennesker. Den risiko er der altid ved influenzavirus.

'Der skal ikke være tvivl om, at vi tager smitterisikoen alvorligt. Jeg hæfter mig ved, at eksperterne fastslår, at risikoen for, at mink i Danmark får fugleinfluenza, er lav. Desuden, at minkavlerne kan begrænse risikoen for både smitte og derved også mutationer i virus ved at bruge masker og skifte tøj, inden de går ind og ud af farmene, sådan som de i forvejen skal for at undgå smitte med Covid-19', siger Charlotte Vilstrup.

Læs risikovurderingen fra Dansk Veterinær Konsortium (pdf)

Læs om zoonoser, sygdomme der kan smitte mellem dyr og mennesker

Yderligere oplysninger

Kontakt Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.