Forenklede COVID-19-krav til minkavlere sendt i høring

07-07-2023

Frem til 15. august 2023 kan offentligheden kommentere på Fødevareministeriets udkast til lempeligere regler for overvågning af COVID-19 i mink.

Et udkast til ny bekendtgørelse om smittebeskyttelse og overvågning af mink for COVID-19 er netop blevet sendt i høring på Høringsportalen. Dermed har offentligheden frem til 15. august til at læse og kommentere på udkastet til bekendtgørelse.

Det fremgår af udkastet til den nye bekendtgørelse, at pelsdyravlere i Danmark stadig skal kontakte deres dyrlæge, hvis de har mistanke om at dyrene er smittet med COVID-19. Derudover lægger udkastet op til en overvågning, hvor pelsdyravlere skal teste op til fem mink i kvartalet. Minkavlerne skal derudover teste 15 mink inden pelsning. Hvis der er mistanke om, at dyrene kan være smittede med COVID-19, tager Fødevarestyrelsen prøver til afklaring af mistanken. Overvågningsprogrammet er fastsat på baggrund af anbefalinger fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET).

Kravene er med til at sikre, at Fødevarestyrelsen kan skride ind med blandt andet restriktioner på mistænkte og smittede besætninger.

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist, om kravene til tests bliver overholdt ude i besætningerne. Herudover vil alle minkbesætninger modtage årligt kontrolbesøg i 2023 og 2024. Her vil fokus være på hygiejne og smittebeskyttelse.

Der er i øjeblikket tre aktive minkfarme i Danmark. Statens Serum Institut vurderer, at den sundhedsmæssige risiko for folkesundheden fra mink er lav. Det svarer til seneste risikovurdering fra European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). ECDC vurderer risikoen for folkesundheden som meget lav til lav.

Link til høringsportalen

Anbefalinger til smittebeskyttelsemodel til håndtering af COVID-19 og fugleinfluenza i relation til minkproduktion

Gældende bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr

Information om Mink og COVID-19 på Fødevarestyrelsens hjemmeside