Langt flere danskere smittet med listeria i 2022

26-06-2023

Antallet af listeriainfektioner i 2022 var det højeste siden 2014 trods en ihærdig forebyggelsesindsats. Rullepølse og fiskefrikadeller blev identificeret som årsag til to af årets udbrud. Det fremgår af den årlige rapport om forekomsten af zoonoser i Danmark for 2022.

Listeria var årsagen til 86 sygdomstilfælde i 2022, og det er dermed det højeste antal listeriainfektioner siden 2014, hvor der var 92 tilfælde. Det er en markant stigning i forhold til sidste år med 62 registrerede tilfælde og til 2020 med 43 tilfælde. I 2022 efterforskede Den Centrale udbrudsgruppe tre store udbrud af listeriainfektioner, der tegnede sig for en tredjedel af alle registrerede tilfælde i 2022.

Det viser den årlige rapport om forekomsten af zoonoser – sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. De tre organisationer udgør det danske fødevareberedskab og står for i fællesskab at efterforske fødevarebårne sygdomsudbrud i Den Centrale Udbrudsgruppe.

Listeria er én af de fødevarebårne bakterier, vi er særligt opmærksomme på, da den kan medføre en alvorlig infektion med blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos i forvejen svækkede personer og gravide. I 2022 fandt vi smittekilden til to store udbrud, siger epidemiolog Luise Müller fra Statens Serum Institut.

Alle udbrud er gennemgået med henblik på at finde genetisk match. Vi kan derfor med stor sikkerhed sige, at opsporingen viste, at to af udbruddene skyldtes henholdsvis inficerede fiskefrikadeller og rullepølse, siger forskningsgruppeleder og seniorforsker Marianne Sandberg fra DTU Fødevareinstituttet.

En vanskelig bakterie at få bugt med

Listeria er en særdeles vanskelig bakterie at få bugt med. En undersøgelse blandt 20 fødevarevirksomheder viser, at listeria blev fundet i næsten samme udstrækning med fire års mellemrum på trods af, at Fødevarestyrelsen i den mellemliggende periode havde gjort en stor indsats for at forebygge problemerne i form af kampagner rettet mod virksomhederne. Listeria blev fundet hos 43% af virksomhederne i 2016 og hos 32% i 2020.

Fødevarestyrelsen har derfor søsat en række nye tiltag.

Fødevarestyrelsen har blandt andet indført yderligere tilsyn og prøveudtagning hos virksomheder, der har fået tilbagekaldt produkter med indhold af listeria. I forbindelse med efterforskning af sygdomsudbrud inviterer vi berørte virksomheder til en dialog, hvor der udveksles data og andre informationer, fortæller sektionsleder Annette Perge fra Fødevarestyrelsen.

Produkter kan gøres mere sikre

I de store udbrud i 2022 er mange blevet syge indenfor kort tid, hvilket peger i retning af, at listeria har været massivt til stede i produkterne, når de blev sendt ud på markedet fra virksomhederne. Listeriabakterierne kan gemme sig i flere år eksempelvis i biofilm i maskinerne, som kan være svære at rengøre.

Et tiltag, der kan gøre spiseklare produkter som rullepølse mere sikre mod høje antal af listeriabakterier kan være at stabilisere produktet ved at sikre de rette kombinationer af produktegenskaber og lagringsbetingelser, så listeria ikke længere kan vokse i løbet af holdbarhedsperioden. En række værktøjer er udviklet, som kan hjælpe industrien med at finde de rigtige kombinationer, siger professor og forskningsgruppeleder Lisbeth Truelstrup Hansen fra DTU Fødevareinstituttet.

Hvordan undgår man listeria?

Ældre personer, borgere med nedsat immunforsvar og gravide skal være særligt opmærksomme på at spise skiveskåret kødpålæg og koldrøget fisk så frisk som muligt. Man skal sikre, at temperaturen i køleskabet ikke er varmere end 5°C og undgå at spise bløde oste lavet af upasteuriseret mælk.

Læs mere

Annual Report on Zoonoses præsenterer en stor mængde af de data, som myndigheder og industrien i Danmark samler om forekomsten af zoonoser i foder, dyr, fødevarer og mennesker. Rapporten indeholder data, der strækker sig over mere end ti år og gør det således muligt at følge tendenser over tid.

Rapporten er udgivet af DTU Fødevareinstituttet og udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Den første Annual Report on Zoonoses blev udgivet i 1998.

Se hele rapporten på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside under rapporter fra tidligere år, Annual Report on Zoonoses in Denmark 2022

Læs mere om listeria på Fødevarestyrelsens website.

Fakta

63 fødevarebårne sygdomsudbrud er registreret i 2022

Norovirus var den mest udbredte årsag til fødevarebårne udbrud - 14 udbrud i 2022, der involverede 614 personer. Den mest almindelige smittevej er via kontaminering af fødevarer fra køkkenpersonale i restauranter og kantiner

Tre bakterier har oftest været skyld i registrerede sygdomstilfælde: campylobacter (5.142), Shiga toxin-producerende E. coli (STEC) (1.330) og salmonella (899). Tilfælde med STEC er højere end de forudgående år, hvilket hovedsageligt skyldes ændret diagnostik.

Kontakt

Professor og forskningsgruppeleder Lisbeth Truelstrup Hansen, DTU Fødevareinstituttet tlf. 20640677, litr@food.dtu.dk

Sektionsleder Annette Perge, Fødevarestyrelsen, tlf.72276592, ape@fvst.dk,

Epidemiolog Luise Müller, Statens Serum Institut, Tlf. 32688590, lum@ssi.dk