Økologiske æg er testet fri for PFAS i sundhedsskadelige niveauer

27-05-2023

Fødevarestyrelsen har på ny testet økologiske æg. Analyserne viser, at indholdet af PFAS i æggene er meget lavt. Fødevarestyrelsen ophæver nu anbefalingen om, at børn mellem fire og ni år skal spise færre økologiske æg.

​​Tidligere på året viste analyser, at økologiske æg havde et forhøjet indhold af PFAS, der stammede fra fiskemel i hønsenes foder. Ægproducenterne reagerede ved at fjerne fiskemel fra foderet til de økologiske høns, og det har virket, viser analyser.

Fødevarestyrelsen har i marts og april undersøgt æg fra 10 forskellige økologiske producenter. I otte prøver blev der ikke påvist PFAS. I to prøver var der PFAS, men langt under grænseværdien. Der blev som forventet ikke påvist PFAS i prøver fra fire forskellige konventionelle ægproducenter.

Efter fundet af PFAS i nogle typer fiskemel har Fødevarestyrelsen også undersøgt fisk fra hav- og dambrug. I 10 af disse prøver er der ikke påvist PFAS, mens der i tre prøver er påvist PFAS i meget lave niveauer og langt under grænseværdien.

- Fisk har været med i vores løbende overvågning for PFAS siden 2011. Vi har på intet tidspunkt fundet bekymrende indhold af PFAS i fisk i vores overvågning. De nye prøver fra hav- og dambrug viser, at selvom fiskene er fodret med fiskemel, så ​udgør de ikke en risiko for at få uønsket PFAS, slutter Henrik Dammand Nielsen.

Fakta om testresultater

  • Æg fra 10 økologiske producenter er analyseret for PFAS (herunder PFOS).
  • I otte prøver er der ikke påvist PFOS eller andre PFAS.I to prøver er der påvist PFOS og 4PFAS. Grænseværdien for PFOS er 1,0 µg/kg. Der er påvist hhv. 0,3 og 0,1 µg/kg PFOS. Grænseværdien for 4PFAS er 1,7 µg/kg. Der er påvist hhv. 0,36 og 0,1µg/kg 4PFAS.
  • Fisk fra syv dam- og havbrug er blevet analyseret for PFAS (herunder PFOS).
  • 13 prøver er analyseret. I 10 prøver er der ikke påvist PFOS eller andre PFAS.
  • I to prøver er der påvist PFOS i dambrugsørred. Grænseværdien for PFOS er på 2 µg/kg. Der er påvist hhv. 0,1 og 0,06 µg PFOS/kg.
  • I én prøve er der påvist PFOS i ål. Grænseværdien er 35 µg PFOS/kg. Der er påvist 0,15 µg PFOS/kg.

Læs mere im PFAS i fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside​

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.