Metaller i forskellige fødevarer 2014

2014

Der er analyseret prøver af forskellige tun på dåse, frugtjuice og frugtkoncentrater for sporelementerne total arsen, bly, cadmium og kviksølv.