Mykotoksiner i korn og kornprodukter – kontrolresultater 2013/14 (høst 2013)

2014

I nærværende rapport rapporteres resultater af 85 prøver, som er udtaget landsdækkende af fødevareafdelingerne fra den 30. oktober 2013 til og med en 7. februar 2014 hos mølleri, brødfabrikker, engroshandel. Alle prøver er analyseret for indhold af DON (deoxynivalenol), HT2 og T2. Fortrinsvis rug-prøver er derudover også analyseret for indhold af zearalenon.